La recopilació sistemàtica de dades i informacions de sostenibilitat de la xarxa de proveïdors és avui en dia una tasca necessària per conèixer l'impacte social i ambiental d'aquests i un procés clau per millorar el cicle de vida dels productes i serveis,millorar la petjada de carboni o implementar l'economia circular en les nostres empreses i organitzacions.

RigthSupply és una plataforma de suport a clients i proveïdors en línia basada en estàndards internacionals.  A través de simples formularis i taules de dades, la seva empresa i grups d'interès estalviaran temps en la recopilació i posterior anàlisi de la informació, tenint un sistema comú, objectiu i verificable per a l'avaluació i comunicació de la sostenibilitat corporativa.

1

Client i comprador

1
 • Centralitza la gestió i anàlisi de dades ambientals i socials dels proveïdors.
 • Elimina la reiterada sol·licitud de dades de sostenibilitat.
 • Permet la verificació de dades de tercers.
 • Facilita l'anàlisi comparativa dels criteris de compra ambiental.
 • Recull dades essencials per a l'avaluació de l'Economia Circular i la Petjada de Carboni.
 • Garanteix l'actualització de certificats i insígnies de solvència en matèria de sostenibilitat.
 • Minimitza el temps dedicat pel comprador a sol·licitar i analitzar les dades dels seus proveïdors.

Proveïdor i distribuïdor

1
 • Agilitza els informes i l'actualització de les dades de sostenibilitat als clients.
 • Augmenta la credibilitat amb els clients i compradors.
 • Permet la verificació de tercers.
 • Simplifica la preparació repetida i recurrent i la presentació de dades i informació.
 • Permet l'edició directa de revisions i la seva referència a diferents clients.
 • Informa de dades essencials per a l'avaluació de l'Economia Circular i la Petjada de Carboni.
 • Informa del grau de progrés dels ODS de l'Agenda 2030.

Reporting i declaracions

1
 • Permet l'autoedició en línia del seu Informe de Sostenibilitat RS.
 • Genera automàticament l'Índex de Sostenibilitat RS-ISO 26000 
 • Simplifica els treballs d'informes i edició mitjançant un únic formulari dinàmic.
 • Compleix els requisits de comunicació externa i interna de la NORMA ISO 14001:2015.
 • Facilita el Registre Europeu emas.
 • Inclou els principis i criteris de la NORMA ISO 26000
 • Integra els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

Conèixer l'Índex de Sostenibilitat
dels seus proveïdors

1

Unificar i afegir valor a les vostres
dades de sostenibilitat

1

Informar i publicar en línia una
Memòria de Responsabilitat Social  

1

Highligts i testimonis

Actualitat