Reglament EMAS i les Declaracions Ambientals Digitals

28 juliol, 2023

class="lazyload

EMAS, un exemple de regulació a nivell mundial

És sistema de gestió i auditoria reglamentat per la Unió Europea pretén que qualsevol organització de forma voluntària adopti un compromís verificable d' eficiència, credibilitat i transparència en matèria mediambiental,garantint el compliment legal, reduint els seus impactes i planificant la protecció del medi ambient i l' entorn.

Amb més de 25 anys i promulgat amb anterioritat a la norma ISO 14001, el Reglament Europeu compta a Espanya amb prop de 1.000 organitzacions registrades i amb més de 3.800 a la Unió Europea.

Va ser creat com un marc d'excel·lència ambiental per a aquelles empreses europees que adoptessin un esquema de requisits, indicadors i objectius de millora ambiental verificables. 

El Reglament EMAS estableixdes del seu origen que les empreses registrades debien de presentar un document de Declaració Ambiental valitato per organismes certificadors, convertint-se en la primera regulació de reporting de memòries de sostenibilitat ambiental.

És per això que crecfelicitar totes les organitzacions registrades:

El marc de reporting de la sostenibilitat 

A nivell internacional existeixen en l'actualitat sistemes o normes de reporting ben consolidats, entre els quals destaquen, per nombre d'empreses que els utilitzen els Informes o Comunicacions de Progrés del Global Compacte o Pacte Mundial de les Nacions Unides (actualment en procés de revisió).

El segueixen en nombre els informes Sostenibilitat o Reporting ESG/CSR que utilitzen les Guies de Continguts del GRI o Global Reporting Initiative i en tercer lloc aquells que empren el Reglament EMAS per a l' elaboració de les seves Declaracions Ambientals.

A aquests sistemes cal afegir també la recent integració de l'Agenda 2030 als diferents tipus de reporting, que per norma general es materialitza amb l'anàlisi i l'evolució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible aplicables a les organitzacions.

I per últim, cal afegir els Informes d'Estat d'Informació NO Financera que han de ser presentats juntament amb els comptes anuals aquelles empreses de més de 250 treballadors i que en els seus actius i volum de negoci superin els valors determinats per la Llei 11/2018.

A això cal afegir un altre tipus de reportings i rendició de comptes de sectors específics o fins i tot aquells d'àmbits específics com els associats a la lluita contra el canvi climàtic.

El marc de reporting EMAS amb Right Supply

 

ECOMUNDIS, empresa amb més de 20 anys d'experiència en la implementació de Reglament Europeu EMAS i edició de memòries de sosteniblitat, ha participat per a aquest àmbit comostakeholder expert en el projecte europeu ENHANCE EMAS (INTERREG) i ha editat nombroses Declaracions Ambientals, algunes d'elles premiades per la seva qualitat d'edició i continguts. En els cinc últims anys, ha realitzat estudis sobre la qualitat d'aquest tipus de documents i sobre la seva integració amb l'Agenda 2030.

Recentment ECOMUNDIS ha desenvolupat la plataforma digital RightSupply.net que permet l' anàlisi i el reporting digital de la sostenibilitat i també l' autoedició de Declaracions Ambientals EMAS de forma totalment on-line i automatitzada.

La plataforma RightSupply.net permet entre altres avantatges:

  • Estalvi de més del 90% del temps de dedicació a la seva elaboració
  • Estalvi de més del 80 % dels costos d'actualització anual
  • Edició i maquetació gràfiques totalment web-based
  • EMAS compatible amb la Llei 11/2018 sobre l'Estat d'Informació no Financera
  • Transcripció per traducció automatitzada de les Declaracions Ambientals a diferents idiomes

A més el destinatari o lector de les Declaracions Ambientals, inclosos els auditors, es troben amb una Declaració Ambientat Digital en format web, traduïda diferents idiomes i de fàcil localització de la informació a través de seccions específiques, taules i gràfics dinàmics.

EL PASSAT MÉS DE NOVEMBRE CARGILL VA VALIDAR AMB AENOR LA PRIMERA DECLARACIÓ AMBIENTAL 100% DIGITAL D'EUROPA UTILITZANT LA PLATAFORMA RIGHTSUPPLY.  I ALTRES EMPRESES COM ROS ROCA JA LA PORTEN UTILITZANT AMB ÈXIT RIGHTSUPPLY PER A L'ELABORACIÓ DELS SEUS INFORMES DE SOSTENIBILITAT BASATS EN LA NORMA ISO 26000.

EXEMPLE EMAS CARGILL

EXEMPLE RS26000 ROS ROCA

Altres exemples recents d' edició convencional de Declaracions Ambientals i informes editats tècnicament i gràficament per ECOMUNDIS, són:

class="lazyload

Per què comptar amb la plataforma Right Supply® ?

ELS NOSTRES OBJECTIUS SÓN AVANTATGES PER A LA SEVA ORGANITZACIÓ

ANÀLISI I REPORTING

Dotar tot tipus d' organitzacions d' una eina d' anàlisi, reporting i distinció de la sostenibilitat rigorosa i verificable, amb iguals prestacions a aquelles eines, informes o índexs ràting que per norma general solen ser només accessibles a les grans corporacions.

MÉS COMPATIBLE

Afavorir la digitalització de mètriques de sostenibilitat de forma actualitzada, estructurada i alineada amb estàndards internacionals de reconegut prestigi com l' Agenda 2030,la norma ISO26000, les guies GRI, o el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

MÈTRIQUES VERIFICABLES

Evitar el GREENwashing i l' ODSwashing gràcies a l' establiment d' un sistema de ràting i de reporting públic i accessible, basat en dades i informacions verificables.

MÉS EFICIENT I EFICAÇ

Simplificar, unificar i estalviar temps i costos a les organitzacions que han de reportar davant diferents organismes i stakeholders (entre ells els seus clients).

MÉS ACCESSIBLE 

Facilitar al lector, analista o auditor la comprensió i l' accés als informes de sostenibilitat; mostrant les dades, les accions i els objectius i certificacions de forma clara, directa i organitzada a través d' una única pàgina web i en diversos idiomes. .

SUPPLY CHAIN READY

Posar en valor la sostenibilitat de la cadena de subministrament d' aquelles empreses i organitzacions que analitzen i reporten les seves dades independentment de si són grans o petites empreses i disposen de més o menys certificacions.

Referències

L'any 2020, RightSupply constitueix la seva marca nacional de verificació de serveis empresarials (M4086990) i es consolida com l'única eina que permet generar una memòria de sostenibilitat 100% digital sobre la base de mètriques i indicadors verificables, integrant la norma ISO 26000, l'Agenda 2030 i altres referents internacionals de la gestió i del reporting com ara les Comunicacions de Progrés del Global Compact, els Estats d'Informació No Financera (NFRD Llei 11/2018) o les Declaracions Ambientals del Reglament Europeu EMAS.
 
El sistema estructura acreditacions i informacions rellevants de responsabilitat social i del bon govern corporatiu, aportant un Rating ESG o Índex de Sostenibilitat (RS26000) molt més clar i accessible per a organitzacions no cotitzades i per a PIMES. La qualificació defineix una escala numèrica per punts, agrupada en lletres de menor a major acompliment (G,F,E,D,C,B, B+,A, A+ i A++), sent més comprensible i transparent per als stakeholders ja que facilita informació contrastada de forma pública en el portal www.rightsupply.net sobre Drets Humans, Pràctiques Laborals, Medi Ambient, Pràctiques Justes d'Operació, Assumptes del consumidor i clients, Desenvolupament a la Comunitat i Governança.
Per |2023-07-28T10:17:48+02:00gener 29th, 2022|Blog, Destacades, Home|
Anar a Dalt