El rigor del càlcul de les Empremtes de Carboni

30 agost, 2023

Ecomundis, especialistes en el càlcul de la petjada de carboni, alerten de la situació.

Per què és tan important el càlcul d'emissions?

A ciència certa, ara per ara hi ha molt poques empreses que calculin les seves emissions de CO2eq o gasos d'efecte hivernacle, de forma completa i verificable. És a dir, no apliquen protocols normalitzats com la norma ISO 14064 o la norma ISO 14067, o bé, altres referències internacionalment validades com el GHG Protocol.

En un recent estudi de la CEOE, es mostra que només 1.604 organitzacions han inscrit les seves emissions en el Registres d'Empremtes de Carboni a Espanya (font: 2021 MITERD). Això contrasta amb l'obligatorietat de comunicació que es preveu en els pròxims dos anys per a les empreses de més de 250 treballadors. A més, tenint en compte que moltes d'aquestes empreses demanaran també dades d'emissions al seu respectius proveïdors, és evident que la cobertura del càlcul al nostre país està encara en la seva fase inicial.

Els especialistes de les consultores Ecomundis i RightSupply, tècnics que afronten en el dia a dia el càlcul de la petjada de carboni per a diferents empreses, ens apunten que els dèficits en els treballs d'anàlisi o càlcul de l'Empremta de Carboni són molt clars:

 • Hi ha molt poques organitzacions que disposin i informin sobre les seves empremtes de carboni de producte.
 • No existeix, ara per ara, un registre públic, gratuït i verificable que, de forma harmonitzada i global, o si més no europeu, recopili i d'accés a les emissions directes (abast 1) i indirectes de subministrament energètic (abast 2). Al contrari, cada vegada competeixen més registres privats o d' organismes no governamentals, fins i tot registres regionals dins d' un mateix país que no sempre apliquen els mateixos criteris, normes de càlcul o factors d' emissió.
 • La complexitat del càlcul d' una petjada de carboni per a una organització o producte implica definir molt bé els límits de l' inventari d' emissions que es contemplen. En la majoria de les empremtes comunicades, no es té en compte l'anomenat abast 3, corresponent al cicle de vida dels productes o serveis (que contempla, entre d'altres, les emissions indirectes associades a les matèries primeres).
 • No tots els informes que es presenten expressen en detall les estimacions i simplificacions que s' han realitzat per poder arribar a un valor final de l' Empremta de Carboni. Els paràmetres d' incertesa no es comuniquen habitualment.
 • D' altra banda, no totes les consultores o tècnics que realitzen els càlculs ho fan de la mateixa manera i seguint un mateix mètode i fonts de factors d' emissió. És per això, que és molt important l' estandardització, la verificació i la supervisió de tercers.

Com està impactant això en el consumidor o usuari de forma real?

Principalment el consumidor accedeix a la informació de l' impacte climàtic de les organitzacions a través de les campanyes de comunicació que programen els equips de màrqueting en relació amb els seus productes.

El consumidor final, prou té amb entendre les innombrables ecoetiquetes que existeixen per als productes que adquireix.  Com a exemple, per a una mateixa categoria de productes que ofereixin diferents marques, seria molt difícil establir comparatives de les seves respectives Empremtes de Carboni, si aquestes no han contemplat en el seu càlcul tot el mapa complet d' emissions o ho han fet de forma parcial i desigual. És per això, per la qual cosa avui dia pràcticament no s'etiqueten els envasos de productes incloent les seves petjades de carboni (gr CO2/producte).

D' altra banda, el consumidor no té temps o fàcil accés a cap font per conèixer en detall les emissions que genera una organització. És a dir, no li podem demanar que consulti i analitzi els informes, pàgines web i memòries de sostenibilitat de les organitzacions per valorar o conèixer el seu impacte climàtic o la petjada de carboni d'un producte específic; que, d'altra banda, difícilment trobarà.

Quin enfocament haurien d'adoptar les empreses?

 1. Reconèixer els mètodes de càlcul unificats basats en estàndards internacionals.
 2. Entendre que el càlcul de l' Empremta de Carboni és un procés d' anàlisi detallada que han d' efectuar tècnics especialistes recolzant-se en aplicacions i bases de dades actualitzades.
 3. Apostar per un futur registre públic i gratuït d'informació en matèria d'emissions de CO2 (per a petjades de carboni d'organització i productes) que hauria de ser internacional, almenys a nivell europeu. Això els ajudarà a millorar els seus càlculs.
 4. Conscienciar i implicar tota l' estructura de l' organització en l' aportació d' informació per al càlcul i la reducció de les emissions.
 5. Traçar un pla de ruta de reducció de les emissions directes i indirectes de CO2eq, basat en dades fiables, comparables i verificables.
 6. Exigir la informació de l' Empremta de Carboni de Producte als seus proveïdors.
 7. Facilitar els informes d' Empremta de Carboni als seus clients de forma detallada.
 8. Confiar només en sistemes de compensació de la petjada de carboni verificats.

Pablo Chamorro, director d'Ecomundis, conclou que ens enfrontem a un camp molt especialitzat que té per objectiu ser més transparents en l'avaluació i en la reducció declarada de les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'empreses, esdeveniments, productes i serveis. Respondre a les noves exigències normatives, seguir les metodologies i els registres oficials és de vital importància per comunicar amb rigor.

L'equip tècnic d'anàlisi ambiental d'Ecomundis ens posem a la seva disposició per calcular l'Empremta de Carboni de la seva Organització i Productes.  Demano més informació en el formulari adjunt o consulteu més informació en support@ecomundis.com.

class="lazyload

support@ecomundis.com  Tel. + 34 937 777 623

class="lazyload

Els nostres clients opinen...

"ECOMUNDIS és per a nosaltres un partner confiable, que treballa amb una metodologia d'implementació de projectes molt adequada i personificada, garantint així uns resultats excel·lents; la seva dilatada experiència en Responsabilitat Social Corporativa el converteixen en un consultor estratègic a tenir en compte per portar a èxit tots els projectes"

Pablo Chamorro, ECOMUNDIS
Per |2023-08-30T12:10:33+02:00agost 30th, 2023|Blog, Destacades|
Anar a Dalt