Memòria de Sostenibilitat RS26000

DELTA TECNIC

2021

Dades descriptives de l'organització

Ref. Gri Estàndard: 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-7

Organització i activitats

CENTRE CORPORATIU: Poligon Industrial Moli de les Planes c/ Rec del Molí s/n – Nº de treballadors: 160
CENTRE DE TREBALL PRINCIPAL: Nº de treballadors: 147

ALTRES CENTRES | Nº treballadors: Pol. Industrial Molí de les Planes, C/ Rec del Molí 31 | 13

ACTIVITAT PRINCIPAL:

Comercialització, distribució i assessorament tècnic de primeres matèries i especialitats per als sectors del plàstic, tintes, pintures, cables i cosmètica. Disseny, fabricació i mòlta de concentrats i additius de color (masterbatch) per a la indústria transformadora de plàstic.

 
GRUP D'ACTIVITATS: PRODUCTE, PRODUCTE MANUFACTURAT, Productes de cautxú i productes plàstics, SERVEIS
QUÈ FAS? 2229

Principals famílies de productes o serveis
 

Delta-Vinil (masterbatch)

Delta-Plast (masterbatch)
Comercialització de pigments
Comercialització de plàstics

Volums de producció per família de productes/serveis
 

Delta-Vinil: 5.466.261 kg

Delta-Plast: 1.892.577 kg
Pigments: 1.030.691 kg
Plastics: 1.073.781 kg

WEB PRINCIPAL: https://www.deltatecnic.com

Informació social

class="lazyload
class="lazyload
 
class="lazyload

Enllaça aquí amb les nostres principals xarxes socials.

Ref. Gri Estàndard: 102-18, 102-19, 102-20

Governança 

ESTRUCTURA DE GOVERNANÇA: 

 
 • BOARD DIRECTION
 • CEO
 • AREA RESPONSIBLE :
  • RRHH
  • ADMINISTRACIÓ I FINANCES
  • GARANTIA DE QUALITAT (Competència en matèria de Sostenibilitat)
  • IT&LOGISTICA
  • MÀRQUETING
  • SALES DIRECTOR PIGMENTS TRADING DIVISION
  • SALES DIRECTOR PLASTICS TRADING DIVISION
  • SUPPLY CHAIN
  • PLANT MANAGER-THECNICAL DIRECTOR
  • QUALITY ASSURANSE MANAGER.
 • AREA TECHNICIANS
 • PLANT MANAGERS
 • PLANT EMPLOYEES

Ref. Gri Estàndard: 102-53

Contacte en relació amb aquest informe 

PERSONA DE CONTACTE: Cristina Conesa – Càrrec: Quality &HSE Responsible


Telèfon directe: 938484416 Mail: cconesa@deltatecnic.com

Ref. Gri Estàndard: 102-46

Àmbit de l'informe Right Supply 26000 

COBERTURA DE L'INFORME RS26000

Comercialització, distribució i assessorament tècnic de primeres matèries i especialitats per als sectors del plàstic, tintes, pintures, cables i cosmètica. Disseny, fabricació i mòlta de concentrats i additius de color (masterbatch) per a la indústria transformadora de plàstic.

ABAST:

Comercialització, distribució i assessorament tècnic de primeres matèries i especialitats per als sectors del plàstic, tintes, pintures, cables i cosmètica. Disseny, fabricació i mòlta de concentrats i additius de color (masterbatch) per a la indústria transformadora de plàstic.

Em complau presentar-los el nostre nou Informe de Progrés / COP (Communication On Progres), el qual documenta el ferm compromís de l'equip de DELTA TECNIC SA amb el desenvolupament sostenible, així com la transformació dels nostres valors en accions i resultats del bon govern corporatiu.

DELTA TECNIC SA  mostra així el seu suport continuat als deu principis del Pacte Mundial referent als Drets Humans, els Drets Laborals, el Medi Ambient i la lluita contra la corrupció, adoptant l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a principal guia per a la seva implementació.         

EL COP que us presentem es divulga de forma 100% online a través de la plataforma digitalRightSupply.net i contempla les matèries fonamentals establertes per la  normaISO 26000en  matèria de responsabilitat social corporativa. Les informacions i dades declarades en el mateix han estat verificades pels serveis d' auditoria d' ECOMUNDIS, acreditant el grau d' avanç anual de DELTA TECNIC SA en les matèries no financeres descrites.

Vull agrair el treball i el talent de tot el personal de la nostra organització, així com el suport de col·laboradors, proveïdors i stakeholders.

Amb l'esperança que la informació inclosa sigui del seu interès, adjuntem un QR-link com a enllaç a l'informe complet.

Les referències a la norma GRI s'inclouen en l'informe RS26000 per a l'orientació.

El nostre compromís i valors

Ref. Gri Estàndard: 102-16

Codis ètics 

 CODI ÈTIC: DELT_Código ètic--85b501e7

Adhesió als principis de Responsabilitat Social Corporativa de la NORMA ISO 26000 

La nostra organització aposta pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

Amb aquesta finalitat, adopta els principis establerts per la NORMA ISO 26000 com a Guia de Responsabilitat Social

 • Rendició
 • Transparència
 • Comportament ètic
 • Respecte als interessos dels grups d'interès
 • Respecte pel principi de legalitat
 • Respecte als estàndards internacionals
 • Respecte als Drets Humans

Ref. Gri Estàndard: 102-16

Adhesió als principis del Pacte Mundial o Pacte Mundial

1 DELTA TECNIC dóna suport i respecta la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del nostre àmbit d' influència.
2 DELTA TECNIC assegura no donar cobertura o complicitat a altres empreses que vulnerin els Drets Humans.
3 DELTA TECNIC es compromet amb la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
4 DELTA TECNIC es compromet amb l' eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
5 DELTA TECNIC es compromet amb l' eradicació del treball infantil.
6 DELTA TECNIC es compromet amb l' abolició de les pràctiques de discriminació en l' ocupació i l' ocupació.
7 DELTA TECNIC manté un enfocament preventiu que afavoreixi la protecció del medi ambient.
8 DELTA TECNIC fomenta les iniciatives que promouen una major responsabilitat ambiental.
9 DELTA TECNIC afavoreix el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
10 DELTA TECNIC estableix funcions i controls per garantir l'absència de corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn.

Certificacions acreditades per DELTA TECNIC

    

Sistema de gestió de Compliance en procés d' implementació i certificació | JUNY 2022

Les icones incloses en aquest document estan destinades a reconèixer els certificats acreditats per l'organització, no constituint una representació fiable de les seves marques gràfiques o segells de garantia.

Certificats adjunts

Sistema de gestió de Compliance en procés d' implementació i certificació | JUNY 2022

GESTIÓ AMBIENTAL: DELTA-TECNIC-ISO-14001-2015-angles-2021-17791695-1.pdf

ALTRES CERTIFICATS / DOCUMENTS: ISO-45001-209f7c0a ISO-14001-9aea49e1 ISO-9001-81d2fd3d

Informes/memòries de Sostenibilitat

 MEMÒRIES/ESG REPORTS: RS26000-2022-DELTATECNIC-angles-705f08be-1.pdf

Codis ètics 

 CODI ÈTIC: DELT_Código ètic--85b501e7

Certificat RS26000 

 RS26000: RS26000_DELTATECNIC_2021

⚪ RSs:60

Sostenibilitat ambiental

 

 Material de cartografia o qüestions rellevants (ODS Agenda 2030)

GEOLOCALITZACIÓ DE LES PRINCIPALS MATÈRIES PRIMERES INFORMACIÓ ESPECÍFICA

Ref. Gri Estàndard: 301-1

Origen de la majoria de matèries primeres:

⚪ Carbonat Càlcic (codi intern C50301):Espanya
⚪ Resina de PVC K 70 (codi intern C40102):
Portugal, Espanya i Mexico
⚪ DOTP (codi intern C30125):
Corea del Sud i Turquia
⚪ TiO2 (codi intern C20900):
U.S.A.
⚪ Oli Soja Epoxidat (codi intern C30301):
Espanya i Argentina
 

Origen dels principals productes distribuïts:

⚪ Delta Vinil masterbatch:Espanya
⚪ Delta Plast masterbatch:
Espanya
⚪ Pigments:
Unió Europea
⚪ Plàstics:
Unió Europea

 

Descripció d'impactes importants o significatius:

Els propis associats a l' impacte de la indústria química.

 AGENDA 2030 I PERSPECTIVA CICLE DE VIDA
Localitzi i destaqui la importància dels ODS en les diferents fases del cicle de vida del producte o servei.

Indicadors ambientals

Generació de residus

GENERACIÓ TOTAL DE RESIDUS (Tonelades/t)
2021 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:
0.055  t/t
FRACCIÓ DE RESIDUS GESTIONADA COM A SUBPRODUCTE
2021 Millora substancial >25% ⚪ RSs: 10
Ref:

Article 24  %

FRACCIÓ DE RESIDUS VALORATS
2021 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:

81.40  %

FRACCIÓ DE RESIDUS INCINERATS: 
2021 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:

0.010  %

FRACCIÓ DE RESIDUS A ABOCADOR
2021  Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:

27.39  %

COEFICIENT D'ÚS DE PAQUETS (KR/KP)
2021 Empitjorament >5% ⚪ RSs: -5
Ref:
Article 33  KR/kp

Consum energètic

CONSUM TOTAL D'ENERGIA (ELECTRICITAT, GN, GLP...)
2021 Lleugera millora >5% ⚪ RSs: 5
Ref:

0.439  MWh/t

ENERGIES RENOVABLES PRODUÏDES (MWh)
2021 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:

 MWh

% ENERGIES RENOVABLES CONSUMIDES (del total)
2021 Lleugera millora >5% ⚪ RSs: 5
Ref:

23.9  %

Emissions de CO2

EMISSIONS DE CO2 TOTALS (ABAST 1+2)
2021 Empitjorament >5% ⚪ RSs:-5
Ref:

1252,30  t

EMISSIONS TOTALS DE CO2 (ABAST 1+2+3)
2021 Evolució no ⚪ RSs: -1
Ref:
 T
EMISSIONS COMPENSADES
2021 Evolució no ⚪ RSs: -1
Ref:
 T

Consum d'aigua i vessaments

CONSUM TOTAL D'AIGUA (m3/t)
2021 Lleugera millora >5% ⚪ RSs: 5
Ref:
0.3042  m3/t
ABOCAMENTS INDUSTRIALS (m3/t)
2021 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:
 M3/t

Dades d'economia circular. Materials d'origen Upstream

COMPOSICIÓ EN SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
2021 Evolució no ⚪ RSs: -1
Ref:
 %
COMPOSICIÓ EN MATÈRIES PRIMERES RECICLADES (%)
2021 Evolució no ⚪ RSs: -1
Ref:
 %

Dades d'economia circular. Producte acabat Downstream

RECICLABILITAT DEL PRODUCTE (%)
2021 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:
100 %

⚪ RSs: 12

  Iso 26000. Responsabilitat Social Corporativa

Ref. GRI Standard: 102-29

Delta Técnic elaborarà una matriu d'anàlisi de stakeholder i materialitat el 2022.

Enfocament de gestió o nivell d'integració en l'organització

COMPROMISOS I POLÍTIQUES 

class="lazyload

Drets Humans

INFORMES I VALIDACIÓ

class="lazyload

Pràctiques laborals

INFORMES I VALIDACIÓ

class="lazyload

Medi ambient i entorn

PRÀCTIQUES SOSTENIBLES

class="lazyload

Operacions justes

PRÀCTIQUES SOSTENIBLES

class="lazyload

Consumidors i clients

PRÀCTIQUES SOSTENIBLES

class="lazyload

Comunitat i desenvolupament

Relació de qüestions clau en què treballa l'organització

Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en acció 

La nostra organització realitza el mapping o localització dels principals Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 a través del present informe i de l'anàlisi de materialitat, de pròxima publicació.

Objectius en què treballem activament

class="lazyload

 

      

 Estat d'aplicació de l'Agenda 2030  
   
DELTA TECNIC ha previst identificar els ODSs treballar en la seva implementació amb data 2023. 

⚪ RSs: 10

S'han inclòs referències GRI Standard per facilitar a l'organització calcular indicadors en cas de validació GRI.

Objectiu 2: Acabar amb la fam, aconseguir la seguretat alimentària i millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible.
Ref. Gri Estàndard: 411-1, 413-2

Realitzar donacions a bancs d' aliments i ONG.

Objectiu 3: Garantir una vida saludable i promoure el benestar de tots a totes les edats.
Ref. GRI Estàndard: 203-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-6, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 401-2, 403-6-a, 403-6-b, 403-9-a, 403-9-b, 403-9-c, 403-10-a, 403-10-b, 403-10-c
 • Promoure estils de vida saludables entre els empleats. 
 • Fomentar la pràctica d' exercici físic entre els empleats.
 • Proporcionar un servei innovador (ALARES), per tal de cuidar les persones i les seves famílies prestant assistència les 24h.
 • Proporcionar formació amb un fisioterapeuta per a l' ergonomia en el lloc de treball.
 • Fomentar l' alimentació saludable dels treballadors proporcionant un servei de càtering que ofereixi diversitat de menjar saludable i hipocalòrica.
Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.
Ref. Gri Estàndard: 404-1
 • Incentivant la formació contínua de les persones treballadores.
 • Proporcionant difusió i formació en termes de sostenibilitat, igualtat de gènere i diversitat. 
 • Potenciar la inserció laboral juvenil, contractant estudiants en pràctiques.
 • Educació en la infància: accés a xec llar d' infants.
Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.
Ref. Gri Estàndard: 102-22, 102-24, 202-1, 203-1, 401-1, 401-2, 401-3, 404-3, 405-1, 405-2, 406-1, 414-1, 414-2
 • Implementació del pla d' igualtat.
 • Conciliació: accés a xec guarderia.
Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tothom.
Ref. Gri Estàndard: 303-1-a, 303-1-c, 303-2, 303-3-c, 303-4, 303-5-a, 303-5-b, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4-, 306-1, 306-2, 306-3, 306-5
 • Conscienciar els col·laboradors sobre l'escassetat de l'aigua ( bones pràctiques )
 • Adquisició d'un evaporador/destil·ladora per als residus d'aigües de neteja.
Objectiu 7: Garantir l'accés a l'energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom.
Ref. Gri Estàndard: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5
 • Formar els empleats i els col·laboradors en eficiència energètica (bones pràctiques).
 • Millora de la instal·lació i maquinària de refrigeració de l'empresa per una amb millor eficiència energètica. 
Objectiu 8: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, ocupació plena i productiva i un treball digne per a tothom.
Ref. GRI Estàndard: 102-8, 102-41, 202-1, 202-2, 203-2, 204-1, 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 403-1-a, 403-1-b, 403-2-a, 403-2-b, 403-2-c, 403-2-d, 403-3, 403-4-a, 403-4-b, 403-5, 403-7, 403-8, 403-9-a, 403-9-b, 403-9-c, 403-10-a, 403-a, 403-b -10-b, 403-10-c, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2
 • Fomentar proactivament la contractació de persones vulnerables (2018).
 • Fomentem la conciliació de la vida laboral i familiar dels nostres empleats amb diferents mesures que contribueixin a la seva qualitat de vida.
Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
Ref. GRI Standard: 201-1, 203-1
 • Fomentant que tots els empleats tinguin accés a les tecnologies avançades i es puguin formar i estar actualitzats en competències digitals.
 • Afavorint la innovació com a part de la cultura empresarial.  
Objectiu 10: Reduir la desigualtat dins i entre països.
Ref. Gri Estàndard: 102-8, 207-1, 207-2, 207-3, 207-4, 401-1, 404-1, 404-3, 405-2
 • Certificació normativa compliance penal UNE 19601 (prevenció de delictes amb conseqüències penals ).
 • Implementació del Pla d' Igualtat.
Objectiu 11: Fer que les ciutats i els assentaments humans inclosos, segurs, resilients i sostenibles.
Ref. Gri Estàndard: 203-1
 • Incorporant el teletreball de manera més intensa.
 • Aplicant pràctiques d' eficiència energètica dels edificis.
Objectiu 13: Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
Ref. Gri Estàndard: 201-2, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5
 • Invertint en R + D + i per desenvolupar innovacions tecnològiques més sostenibles i menys intensives en emissions.
 • Calculant la petjada de carboni d' organització per plantejar objectius de reducció de l' emissió dels gasos d' efecte hivernacle. 
 • Millorar aspectes relacionats amb el treball no necessàriament presencial, fomentant el teletreball. 
Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tothom i construir institucions eficaces i inclusives a tots els nivells responsables.
Ref. Gri Estàndard: 102-16, 102-17, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-29, 102-37, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 307-1, 403-4-a, 403-4-b, 403-9-a, 403-9-b, 403-9-c, 403-10-a, 403-10-b, 403-10-c, 408-1, 408-1, 403-10-b, 403-10-c, 408-1, 408-1, 408-1, 408-1, 408-1, 408-1, 408-1, 403-10-b, 403-10-c, 408-1, 408-1, 408-1, 408-1, 408-1 410-1, 414-1, 414-2, 415-1, 416-2, 417-2, 417-3, 418-1, 419-1
 • Certificació normativa compliance penal UNE 19601 (prevenció de delictes amb conseqüències penals ).
 • Lluitar contra tota forma de corrupció en el si de la seva estructura.
 • Afavorir polítiques contra l' assetjament, l' abús, la intimidació o la violència de qualsevol índole.

⚪ RSs: 120

Valoració de l' Índex de Sostenibilitat de DELTA TECNIC 

     Inclou el grau de progrés en la implementació de la NORMA ISO 26000 i les pràctiques de sostenibilitat en l'Agenda SDS 2030

Drets Humans

71
Ref: 99

Pràctiques Laborals

234
Ref: 212

Medi ambient i entorn

176
Ref: 224

Operacions justes

114
Ref: 120

Consumidors i Clients Y 

102
Ref: 1097

Comunitat i desenvolupament

135
Ref: 130

  Governança i transparència

285
Ref: 399


Verificació de contingut

L'Índex RS26000 és una avaluació quantitativa de la sostenibilitat basada en un conjunt d'indicadors específics de responsabilitat social i ambiental corporativa. Es necessiten més de 200 variables com a referència i integra la informació declarada per l'organització en el marc de l'Agenda ISO 26000 i 2030.

La Índexs i informes de sostenibilitat RightSupply RS26000 generat enaquesta plataforma hade sotmetre's a un procés de verificació de continguts per part dels auditors ECOMUNDIS.  L'organització podrà optar a validacions ampliades del seu Índex RS26000, per organismes oficials de certificació i dins dels seus propis processos de certificació d'estàndards i estàndards.

Certificat RS26000

Un cop verificat el contingut, l'organització pot fer públic o comunicar el seu Índex RS26000 als seus clients i altres parts interessades. Certificat RS26000 té una validesa anual màxima des de la data de la seva emissió i, un cop prescrit, la plataforma mantindrà accessible aquest Informe RS26000 durant un màxim de tres mesos.

Right Supply es reserva el dret a revocar el certificat RS26000 i a retirar d'aquesta plataforma aquells continguts declarats per l'organització, si es demostra que l'organització ha comès l'omissió d'aspectes rellevants o en falsedat de la informació facilitada.

Sistema d'Avaluació

AVALUACIÓ DE L'ÍNDEX RS26000

El sistema d'avaluació RightSupply tradueix el valor numèric de l'índex RS26000 a una escala de lletres de menor a major sostenibilitat i segons el gràfic següent.

Les organitzacions amb puntuacions A+ compleixen addicionalment elssegüents [requisits].

AVALUACIÓ RS 26000 PER A MATERIALS FONAMENTALS

D'altra banda i de manera complementària, l'actuació de l'organització s'avalua numèricament per a cadascuna de les set matèries fonamentals de Responsabilitat Social Corporativa (ISO 26000) i per una escala que atorga 7 punts o estrelles.  Per tal de reconèixer els esforços de les organitzacions, s'estableix que les quatre estrelles amb més puntuació es distingeixen amb el color daurat. D'aquesta manera, l'organització podrà quantificar el nombre total d'estrelles daurades obtingudes acumulada.

OPCIONS

RS 26000 CSI - ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE L'EMPRESA

L'Índex de Sostenibilitat de l'Empresa és el sistema d'avaluació i puntuació escollit per les organitzacions per analitzar objectivament el seu progrés en sostenibilitat, millorar-lo progressivament i comunicar-lo als seus clients i grups d'interès.

Gràcies a la informació introduïda a la plataforma, el sistema genera automàticament l'Informe RS26000, facilitant l'avaluació i la informació de responsabilitat social corporativa de les empreses. Aquest informe es pot registrar com un document de la COP (Communication On Progres) en l'esquema del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

RS 26000 SVC - CADENA DE VALOR SOSTENIBLE

Sustainable Value Chain és un Servei d'Avaluació d'Índexs de Sostenibilitat de Proveïdors per a la cadena de subministrament d'empreses.  RS 26000 SVC informa anualment d'indicadors per a la seva organització, agregats i per proveïdors, sobre qüestions tan importants com l'economia circular, el canvi climàtic i altres aspectes rellevants de l'àmbit del bon govern corporatiu.

Índex RS26000 verificat

1117

21
class="lazyload

Productes i serveis més sostenibles

Els grups d'interès poden consultar aquí una llista dels productes més sostenibles de l'organització.