31 enero, 2022

Suport

Des d’Ecomundis, amb més de 15 anys de dedicació i knowhow, us plantejem diferents formes d’anàlisi i  de comunicació en matèria de Sostenibilitat, alhora que us proposem la nostra col·laboració i suport tècnic i jurídic.

El nostres clients han estat distingits i guardonats per les tasques realitzades en les que hem participat activament. Un èxit que té molt a veure amb la bona relació, l’atenció o l’estreta col·laboració que establim amb les persones implicades de la seva organització. 

La combinació de coneixement tècnic i capacitat creativa és clau a l’hora d’explorar amb nosaltres l’avaluació d’indicadors ambientals, l’adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 203o, la implementació de Sistemes de Gestió o l’elaboració de Declaracions i Memòries i materials divulgatius en materia de Medi Ambient i de Responsabilidad Social Corporativa.

  Pablo Chamorro
Director de Ecomundis
pablo.chamorro@ecomundis.com · www.ecomundis.com · www.rightsupply.net

Tel. 93 7777 623 – 653 646 445
Puedes iniciar ahora un chat o videollamada con Teams.

Serveis

❶ EDICIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL EMAS

  • ACTUALITZACIÓ DEL DOCUMENT PRE-EXISTENT O CREACIÓ DE NOVES EDICIONS I FORMATS
  • EDICIONS DIGITALS I WEB

❷ IMPULS DE LA COMUNICACIÓ

  • QUADRÍPTIC RESUM DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL / REPORT RSC
  • PRESENTACIONS PPTX CORPORATIVES /
  • VÍDEO DIVULGATIU A PARTIR DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL

❸ ALTRES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ

  • DIVULGACIÓ INTERNA (PERSONAL) I EXTERNA (CLIENTS · USUARIS)
  • GESTIÓ D’INFORMACIÓ I QÜESTIONARIS AMBIENTALS A PROVEÏDORS

❹ AGENDA 2030 I PACTE MUNDIAL

  • LOCALITZACIÓ D’OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
  • APLICACIÓ dels SDG Compass
  • PACTO MUNDIAL – INFORMES COP I COE

We work to offer you the best experience and advisory service in sustainable development and communication; in the most efficient and satisfactory way possible.